DUCKPLUS

Menu shooting

Dự án chụp  ảnh cho menu mới của nhà hàng vịt Quảng Châu DuckPlus.