Dự án shooting seasonal menu cho Vietnam Airlines và concept Tết 2020. Trong dự án này, chúng tôi lấy ý tưởng Trời Tròn – Đất Vuông như một sự kết nối giữa dòng thời gian từ văn hóa Hùng Vương tới Lý Trần thông qua bộ bát đĩa hoa văn sen thời Lý. Trời tròn với mây, đất vuông với sen là sự kết nối giữa trời và đất và cũng mang đậm tính biểu tượng của Vietnam Airlines.

Bản quyền hình ảnh thuộc về © Asia Light