Dự án chụp minh họa sữa hạt dinh dưỡng The Nuts.

Bản quyền hình ảnh thuộc về © Asia Light