Thể loại hình ảnh mang tính mỹ thuật, nghệ thuật cao. Thường phù hợp với những sản phẩm mà người bán muốn truyền một cảm xúc, giá trị của sản phẩm cho người xem nhiều hơn là công dụng chính của sản phẩm.  Mỗi bức ảnh như một tấm tranh, có thể được in ra để treo trang trí nhà cửa. 

Bản quyền hình ảnh thuộc về © Asia Light